banner

Qinvest Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fon'un Katılma Paylarının İhracı